Over de Boerderij

Melkveebedrijf Aalpol 

Welkom op de website van het Sallands Boerderijtje, een boerderij gelegen in buurtschap de Beuseberg in Holten. Hier is een kleinschalig en grondgebonden melkveebedrijf gevestigd met 65 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Naast de melkveetak zijn er ongeveer 20 Texelaar schapen voor de hobby. In totaal wordt er ongeveer 30 hectare grond bewerkt en dit is allemaal rondom het bedrijf gelegen. In het kader van duurzaaamheid en biodiversiteit wordt ook aandacht besteed aan kruidenrijk grasland en vlinderbloemige gewassen.

Vanaf 2021 zijn wij begonnen ons te richten op het houden van Belgisch Blauwe vaars kalveren en van onze Texelaar schapen. Wij houden onze dieren op een rustige en duurzaam verantwoorde manier en dit draagt bij aan de kwaliteit van het vlees en van de melk. De kalveren groeien op in grote strohokken en eten voornamelijk ruwvoer van eigen bodem. De lammeren groeien voornamelijk op tussen hun moeders in de wei. Daarnaast zijn de kalveren en lammeren allemaal op ons eigen bedrijf geboren!

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Button label

Blogpost

Geef je klanten een overzicht van je blogpost